U bevindt zich hier:
Over de vereniging

Welkom  

eekte

De ondernemersvereniging Eekte-Hazewinkel heeft als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en alles wat daarmee verband houdt in de meest uitgebreide zin. Dit geldt ook voor het deelnemen aan bestuurlijk overleg met de gemeente Oldenzaal met als doel het coördineren en bevorderen van die werkzaamheden, die ertoe leiden dat het kwaliteitniveau van het bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel wordt vergroot of minimaal op hetzelfde niveau blijft.

De Eekte-Hazewinkel, waarop alle leden dienen te zijn gevestigd, is een gemengd bedrijventerrein van 124 hectare bruto en een netto omvang van 88 hectare . Het huisvest ruim 275 bedrijven met ongeveer 5.030 arbeidsplaatsen. Het is een bedrijventerrein met industriële -, handels- en transportbedrijven, dienstverlening en bouwnijverheid. Het bedrijventerrein bevindt zich tussen de snelweg A1 en het centrum van Oldenzaal. Het deelgebied “De Eekte” (oostelijk van de Eektestraat) is ontwikkeld vanaf het midden van de jaren zestig en het deelgebied “Hazewinkel” (westelijk van de Eektestraat) is ontwikkeld vanaf het midden van de jaren zeventig.

De gemeente Oldenzaal wil de komende jaren inzetten op het verbeteren van het bedrijventerrein, zodanig dat er een concurrerend bedrijventerrein blijft bestaan dat voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Het sterke punt van De Eekte-Hazewinkel is haar flexibiliteit en haar grote diversiteit aan bedrijven en dat wil de gemeente en de vereniging graag zou houden.

Op deze internetsite bieden wij u informatie over de vereniging, haar leden, de gemeente Oldenzaal

en eventuele werkzaamheden op het bedrijventerrein.

Klik, voor meer informatie over de Gemeente Oldenzaal, op het logo.

 Gemeente_Oldenzaal